ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ชาวกะดุนงร่วมใจสู้ภัย COVID-19
   
 
   

องค์การบริหารส่วนตำบลกะดุนง ขอร่วมรณรงค์ให้ประชาชน ไม่จำเป็น อย่าออกนอกบ้าน หลีกเลี่ยงการไปสถานที่แออัด เพื่อลดความเสี่ยง COVID-19 

หากมีอาการเหล่านี้ มีไข้ ไอ จาม มีนํ้ามูก เพิ่งกลับจากพื้นที่เลี่ยง หรือสงสัย แจ้ง รพ.สต./อสม. / เจ้าหน้าที่ อบต. / กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 26 มีนาคม 2563